Sognepræster

Marianne Lyst
ml@km.dk
3142 4371

Sonja Nicolaisen
sonn@km.dk
4045 8477 / 8655 0012

Kirsten Børling Hansen

Kirketjener

Tlf. 2938 2124

E-mail: kirketjener@oertingfallingkirker.dk Kirketjeneren er også kontaktperson til spørgsmål om og leje af Sognehuset

Annette Folsach

Kirkesanger i Falling

Tlf.: 2617 5469

Susanne Kjærsgård Sørensen

Kirkesanger i Ørting

Tlf.: 2764 7012

 

 

Nana Kyed

Organist

Tlf.: 6074 2928

E-mail: nanakyed@gmail.com

Jonatan Kagan

Organist

Tlf.: 2834 7760

E-mail: jkagan@gmx.net

Jens Theodor Pedersen

Graver

Tlf.: 3033 7860

E-mail: jtp@km.dk

Bettina Frandsen

Gravermedhjælper

Henrik Olsen

Gravermedhjælper

Tove Baunsø Sørensen

Gravermedhjælper

Johnny Knoth Møller Jensen

Gravermedhjælper