Ørting-Falling er en del af Fjordpastoratet

En sammenlægning af menighedsrådene for Torrild-Hundslund, Ørting-Falling og Gylling-Alrø sogne er under forberedelse og vil efter al sandsynlighed ske ved næste menighedsrådsvalg i november 2020.

Der er mange elementer, der skal spille sammen for at sammenlægningen skal lykkes: Hvordan Marianne Lyst og Kåre Schelde Busk, de to sognepræster, kan indgå på lige fod i hele pastoratet, hvordan de kirkelige handlinger skal fordeles mellem de seks kirker, hvordan de frivillige gode kræfter bedst benyttes, udvikling af fælles hjemmeside, fælles logo, fælles kirkeblad, fælles kalender - også for de ansatte, blot for at nævne nogle af opgaverne.

Derfor vil denne side ikke blive opdateret med andet end gudstjenesteliste og kirkebladet. Forhåbentlig snart vil en ny fælles hjemmeside for Fjordpastoratet se dagens lys på dette sted.

Gudstjenester

Kirkebil

Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer kan du bestille kirkebil hos Odder Taxa. Kirkebilen skal bestilles senest 1 1/2 time før.