Gudstjenester

Kirkebil

Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer kan du bestille kirkebil hos Odder Taxa. Kirkebilen skal bestilles senest 1 1/2 time før.